Loading…
avatar for Deirdre Costello

Deirdre Costello

EBSCO Information Services
Director, UX Research
Comic books, animal rights and UX, of course!

My Friends

  • avatar for Debra Kolah
  • avatar for Erin White
  • avatar for Heidi Burkhardt
  • avatar for Joe Marquez
  • avatar for Julie Oborny
  • avatar for Mary Marissen
  • avatar for Naomi Gonzales
  • avatar for Rachel Vacek